Menu

0312 4403330

info@laborlab.com.tr

Çalışma Hayatı ve Endüstri İlişkileri

AnasayfaÇalışma Hayatı ve Endüstri İlişkileri
AnasayfaÇalışma Hayatı ve Endüstri İlişkileri

 

LaborLab, endüstriyel ilişkiler ve çalışma hayatının her alanında idari ve teknik mevzuatın uygulanması konusunda danışmanlık verir. Şirketlerde özellikle, çalışma barışına yönelik sosyal diyalog süreçlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar, yönetim modelleri oluşturur.

Şirketlerin sendikal ilişkiler konularındaki ihtiyaçlarını analiz eder, sendikalar ve yönetim arasındaki iletişim ve diyaloğu sağlar,  talep edilen gündem konularının geliştirilmesine destek olur.

LaborLab, şirketlerin iletişim ve iş hedefleri çerçevesinde, kamu kurumları ile gerekli ilişkiler bütününün oluşturulmasına katkı sağlar. LaborLab, demokrasinin vazgeçilmez parçası olan sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin ilişki yönetimine ve şirketlerin bu düzlemde doğru şekilde konumlandırılmasına yönelik danışmanlık yapar. Özellikle uluslararası kuruluşlar nezdinde şirketlerin karşılaşabilecekleri sorunlara ve belirsizliklere yönelik iletişim stratejileri oluşturur.

LaborLab, öncelikle Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  ve AB Kurumları gibi uluslararası kuruluşlar ile temaslarda yönlendirici olur, çözüm süreçleri önerir.

LaborLab son yıllarda pek çok şirket için büyük önem taşıyan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” projelerine yönelik danışmanlık, sistem yönetimi,  çeşitli paydaşlarla işbirlikleri kurulması gibi konularda çalışmalar yapar, projeler oluşturur.

 

* İnsan Kaynakları biriminizin endüstriyel ilişkiler konusunda desteğe mi ihtiyacı var?

* İş yerinde çalışma barışını sağlayabiliyor musunuz?

* İş yerinde sosyal diyaloğu kurabiliyor musunuz?

* Sendikalar ve sendikal faaliyetler ile ilgili daha fazla mı bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz?

* Yeni bir endüstriyel ilişkiler vizyonu mu kurmak istiyorsunuz?

* Çalışma mevzuatı düzenlemelerini takip etmekte zorlanıyor musunuz? Toplu iş sözleşmesi ve grev gibi hususlarda daha fazla bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu süreçleri yönetmek için şirketinize özel bir iletişim stratejisine mi ihtiyaç var?

* İşçi/işveren ilişkilerine yönelik hukuki konular ve davalara ilişkin iletişim stratejilerine mi ihtiyacınız var?

* Uluslararası kuruluşların fonksiyonlarını öğrenmek istiyor musunuz?

* Uluslararası sendika ve konfederasyonların “sosyal damping” ve/veya “sosyal suçlamaları” ile karşı karşıya kalıyor musunuz?

* Bu konulara yönelik bir iletişim ve yönetişim planı istiyor musunuz?

* Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinizi güçlendirmek istiyor musunuz?

* Sivil toplum içerisinde şirketinizin konumlanmasından memnun değil misiniz?

* Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek istiyor musunuz?


LaborLab, yetkin ve profesyonel kadrosuyla size destek olmaya hazır.