Menu

0312 4403330

info@laborlab.com.tr

Kurucularımız

AnasayfaHakkımızdaKurucularımız
AnasayfaHakkımızdaKurucularımız

Bülent PİRLER

Kurucu

Bülent Pirler, 1963 yılında doğdu. Orta ve Lise öğrenimini İstanbul Saint – Benoit Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi, aynı yıl Paris Ticaret Odası (Ticari / Ekonomik İlişkiler), 1992 yılında ILO- Institut International d’Etudes Sociales/ İsviçre, programlarını başarıyla bitirdi. 1988 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda uzman olarak göreve başladı. 1993 yılında Genel Sekreter Yardımcısı, 1999 yılında Genel Sekreter oldu. 30 yıl boyunca, endüstri ilişkileri, sendikal ilişkiler, insan kaynakları, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal sorumluluk, ulusal ve uluslararası işveren örgütleri danışmanlığı, kamusal ilişkiler, TBMM, siyasi partiler ve STK’larla ilişkiler konularında yönetici olarak çalıştı.

Türk işverenlerini ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda temsil etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu, Resmi Arabulucu Seçici Kurulu, Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu, Özürlüler Yüksek Kurulu, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu, MEKSA Yönetim Kurulu, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyeliklerinde bulundu.

Başta İş Kanunu (4857 s. Yasa) olmak üzere, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356 s. yasa), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 s. yasa), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 s. yasa), İşsizlik Sigortası Kanunu (4447 s. Yasa), Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (5544 s. yasa) vb. kanunların bütün yasalaşma süreçlerinde ve ilgili yönetmeliklerin yayınlanması çalışmalarına aktif şekilde katıldı.

GAN (Küresel İşbaşında Eğitim Ağı)’ın Türkiye’de kurulmasını sağladı.

Uluslararası alanda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) 25 yıl ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)’nda 5 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), İcra Komite ’sinde 18 yıl, OECD nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED), Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAFA) üyeliklerinde görev yaptı.

Bülent Pirler’in gazete, dergi vb. yayın organlarında yayınlanan pek çok makale, araştırma ve raporu bulunmaktadır. Biri kendine ait, diğeri ortak şekilde yayınlanan iki kitabı vardır.

Pirler, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Melda ÖZKAN

Genel Müdür

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Melda Özkan, lisans eğitiminin ardından profesyonel hayatına Adecco Türkiye’de başladı. Ulusal ve uluslararası birçok firmaya işe alım ve insan kaynakları alanında danışmanlık yapan Özkan, kariyerinin ilk yıllarında Koçbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen bankalarının toplu işe alım operasyonlarını yönetti. Ardından toplu işe alım süreçlerine ilaç, teknoloji, enerji gibi sektörleri de dahil etti. Başlangıç pozisyonlarından en üst düzey kadrolara kadar satış ve teknik ekipleri başta olmak üzere Avea, Vodafone gibi Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinin kuruluş aşamasında Anadolu genelindeki kadrolarının tamamlanmasında görev üstlendi. Türkiye geneli toplu işe alım projelerindeki deneyimini ilerleyen kariyerinde üst düzey işe alım süreçlerine taşıyan Özkan, ulusal ve uluslararası markaların gereksinim duyduğu üst ve orta düzey yönetici işe alım sistemlerinin geliştirilmesi, aday kaynaklarının oluşturulması ve yönetilmesinde yer aldı. Başarı ile yürüttüğü üst düzey işe alım hizmetlerinden edindiği portföy doğrultusunda Satış Müdürlüğüne yükseldi. Özkan, danışmanlığını yapmakta olduğu üst düzey adayların insan kaynakları stratejilerini belirlemek adına çalışmalarına yön verdi. Satış Müdürlüğünün ardından önce Şube Müdürlüğü, ardından Bölge Müdürlüğüne yükselen Özkan, Ankara ve Ankara’ya bağlı tüm Anadolu illerinde edindiği geniş firma portföyü ve sektör bilgisi ile özgün deneyimlerini iş ortakları ile paylaşmaya devam etti.

Şirketteki 14 yılı aşan kariyeri süresince gösterdiği yükselen başarısıyla insan kaynakları danışmanlığı, yetenek yönetimi ve liderlik de dahil olmak üzere işgücü katmanlarının tüm alanlarında deneyime sahip olan Özkan, son olarak Kamu İlişkileri Direktörü ve Ankara Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Özkan, genç, kadın, engelli, mülteci istihdamı gibi konularda sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesinde, ulusal ve uluslararası STK’larda ve bu yapılanmaların düzenlediği kongrelerde aktif olarak yer alıyor. Yurtdışında uygulanan birçok projeyi, özellikle iyi uygulama örneklerini yakından takip eden Özkan, bu uygulamaları üyesi olduğu pek çok STK ve dernek ve şimdi de LaborLab aracılığıyla Türkiye’de hayata geçirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

 

Şirketimiz konunun niteliğine göre çeşitli uzman ve danışmanlarla sizlere hizmet sunmaktadır.