SEO

İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi

LaborLab, insan kaynakları süreçlerine yönelik şirketlere özel sistemler kurarak, şirketlerin organizasyon yapıları, organizasyon şemaları ve insan kaynakları yönetim fonksiyonlarının belirlemesine katkı sağlamaktadır.

Her şirketin yapısına ve kültürüne göre tasarlanmış bütüncül ve birbirini tamamlayan insan kaynakları sistemleri kurma konusunda alanında özenle İnsan Kaynakları süreç yönetiminde çeşitli ve etkili hizmetler vermekteyiz;

 • Şirketin mevcut durumunu yansıtan Değerlendirme Raporunun yazılması
 • Kurum kültürü analizi yapılması
 • Organizasyonel gelişim şemalarının oluşturulması
 • Mavi ve beyaz yaka iş değerlemelerinin yapılması
 • Çalışan memnuniyeti anketi uygulanması
 • Oryantasyon programlarının oluşturulması
 • Mavi ve beyaz yaka ücretlendirme sistemlerinin kurulması
 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması
 • Kariyer planlama sisteminin kurulması
 • Görev ve iş tanımlarının hazırlanması
 • İnsan Kaynakları yönetmeliklerin ve prosedürlerinin hazırlanması