SEO

Seçme ve İşe Yerleştirme Hizmetleri

  • Danışmanlığını üstlendiğimiz şirketlerin talepleri ve amaçları doğrultusunda insan kaynakları sürecinde ihtiyaçlarının analiz edilir.
  • En iyi adaylara ulaşmak için görev ve iş tanımlarının özenle belirlenir.
  • Ön görüşme ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar hakkında detaylı bir rapor hazırlanır.
  • Bulduğumuz adaylarla yapacağımız uçtan uca ve yüz yüze mülakatlardan sonra uygun olan adaylar ile şirketlerin buluşturulması sağlanır.
  • Şirketin isteğine bağlı olarak referans kontrolü ve iş teklifleri gerçekleştirilir.
  • Adayların işe yerleştirilmesi durumunda, süreç yönetimi kontrol ve ilişki yönetimi sağlanır.