SEO

Çalışma Hayatı ve Endüstri İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Çalışma Barışının Sağlanması

LaborLab endüstriyel ilişkiler ve iş yaşamının çeşitli aşamaların, idari ve teknik mevzuatın başarılı şekilde uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketlerde, çalışma barışını sağlamak amacıyla sosyal diyalog süreçlerini kurma ve geliştirme çalışmalarına öncülük etmektedir.

Özellikle şirketlerin sendikal ilişkilerle dair gereksinimlerinin detaylı şekilde analizi gerçekleştirilmekte; sendikalar ile yönetim arasındaki iletişimi güçlendirerek, etkili bir iş birliği ortamı oluşturulmaktadır.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları ile şirketler arasında etkili ilişki yönetimi ve şirketlerin toplumsal düzlemde doğru konumlandırılması için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Özellikle uluslararası kuruluşlar bağlamında, şirketlerin karşılaşabileceği sorunlara ve belirsizliklere karşı iletişim stratejileri oluşturarak çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmektedir.

LaborLab, özellikle Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar ve AB Kurumları ile etkili iletişim ve iş birliği sağlamaktadır. Laborlab, bu kuruluşlarla temaslarda bulunarak yönlendirici bir rol üstlenerek ve çözüm süreçlerine katkıda bulunan öneriler sunmaktadır.

Ayrıca, LaborLab şirketlerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda Kamu Kurumları ile iyi ilişkiler kurulmasına ve etkili iletişim kurulmasına katkı sağlamaktadır.