SEO

İnsan Kaynakları Değerlendirme Raporu Hazırlanması

  • Şirketin çalışanları ile metodolojik ve bire bir görüşmeler yapılır.
  • Şirkete yönelik bir fotoğraf çekilerek özellikle yönetimsel ve sistemsel eksiklik ve hatalar belirlenir.
  • Sorunlara yönelik acil, kısa ve orta vadeli çözüm önerileri getirilir.
  • Her şirkete uygun bir organizasyon şema taslağı hazırlanır.
  • Şirketlerin yapılarına uygun etkili yönetim modelleri ve yönetişim stratejileri geliştirilir.
  • Yukarıda belirtilen unsurları içeren bir Değerlendirme Raporu hazırlanarak üst yönetime sunulur.
  • Rapor içerisinde öne çıkan önerilerden hangilerinin uygulanacağı, somut bir eylem planıyla belirlenir ve hayata geçirilir.
  • Üst yönetimin katkısıyla İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi eylem planı ve takvimi kararlaştırır ve uygulanmaya başlanır.